บ่อ เก๋ง ชุมชนบ้านบ่อสวน สิงหนคร

บ่อ เก๋ง ชุมชนบ้านบ่อสวน สิงหนคร

จุดชมวิว ซุ้มประตูบ่อเก๋ง เมืองเก่า บรรยากาศดี เหมาะแก่การพักผ่อน