หาดแก้ว อ.สิงหนคร จ.สงขลา

หาดแก้ว อ.สิงหนคร จ.สงขลา

หาดแก้ว

หาดแก้ว เมื่อก่อน เคยเป็นที่ท่องเที่ยว อันดับต้นๆ ของสิงหนคร
แต่มาถึงปัจจุบัน ประชาชนลดความนิยม ที่จะไปเที่ยวพักผ่อน เพราะขาดสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค ต่างๆ เนื่องจาก หลายปีมาแล้ว เกิดน้ำกัดเซาะชายหาด ทำให้ชายหาดเสียหาย ร้านค้า ร้านขายอาหาร ก็ปิดตัวลง แต่ ปัจจุบันนี้ ได้มีการปรับปรุงใหม่
ให้กลับมาเป็นที่ น่าเที่ยว น่าพักผ่อนอีกครั้ง ซึ่ง ณ ตอนที่ 12/07/2563 ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
แต่ก็เปิดให้ไปเที่ยว พักผ่อน ชมบรรยากาศกันได้แล้ว มีรูปให้ชม